ACTIEVOORWAARDEN DEELNAME WIN ‘TAFELEN OP HOOGTE’ BIJ AANKOOP VAN PERONI NASTRO AZZURO 5.1% EN 0.0% – ONLINE DEELNAME 

LEES DEZE ACTIEVOORWAARDEN ZORGVULDIG. DEZE BEVATTEN BELANGRIJKE INFORMATIE. DOOR DEELNAME AAN DEZE ACTIE VERKLAART DEELNEMER ZICH AKKOORD MET DE TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE ACTIEVOORWAARDEN. 

  

Algemeen:

 • Deze actie is geïnitieerd door Grolsche Bierbrouwerij Nederland B.V., gevestigd te Enschede aan de Brouwerslaan 1 (‘Grolsch’) en geldt bij aankoop van een of meerdere multipack(s) of krat(ten) Peroni Nastro Azzurro of Peroni Nastro Azzurro 0.0%.
 • De actie loopt van maandag 15 april 2024 t/m vrijdag 7 juni 2024 12:00 (‘de actieperiode’).
 • De kassabon kan geüpload worden vanaf maandag 15 april 2024 t/m vrijdag 7 juni 2024 12:00 op de website van Peroni Nastro Azzurro Nederland (www.peroni.nl/tafelen).
 • Deelname aan de actie is gratis.
 • Alle personen die deelnemen aan de actie (‘deelnemers’) zijn gebonden aan de bepalingen van deze actievoorwaarden.
 • Deelnemers dienen natuurlijke personen te zijn van 18 jaar of ouder en woonachtig in Nederland.
 • Deelnemer garandeert dat alle door hem/haar verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn.
 • Grolsch is te allen tijde gerechtigd deze voorwaarden of de voorwaarden van de actie zelf te wijzigen. Een herziene versie van de voorwaarden zal alsdan zo snel mogelijk op de website geplaatst worden onder vermelding van de datum van wijziging, dan wel anderszins gecommuniceerd worden.
 • In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorziet, beslist Grolsch.
 • Grolsch kan zonder opgave van redenen deelnemers uitsluiten van verdere deelname, de actie stopzetten, wijzigen of opnieuw starten.
 • Vragen, opmerkingen of klachten met betrekking tot deze actie kunnen per e-mail worden gericht aan mkt@grolsch.nl of telefonisch bij Grolsch Consumenten Service op telefoonnummer 0800-7770888 (gratis en bereikbaar op werkdagen van 09.00 – 12.00 uur en van 13.00 – 16.30 uur). Eventuele klachten zullen binnen een termijn van 7 dagen worden behandeld.
 • Deze actievoorwaarden zijn in overeenstemming met de Gedragscode promotionele kansspelen.

 

Deelname:

 • Deze actie wordt bij Albert Heijn, Jumbo, Sligro, Hanos, Superunie leden, Flink en Picnic aangeboden.
 • Voor en tijdens de actieperiode zullen zichtbare en opvallende materialen aanwezig zijn om de actie te herkennen op de winkelvloer en/of op de website van geselecteerde winkels. Daarnaast zullen alle multipack verpakkingen voorzien zijn van actiecommunicatie. Op de voornoemde plekken en verpakkingen staat duidelijk vermeld hoe kan worden deelgenomen aan de actie.
 • Het volgende dient gedaan te worden om deel te nemen aan de actie:
  • Koop één of meerdere multipack(s), krat(ten) Peroni Nastro Azzurro of Peroni Nastro Azzurro 0.0% gedurende de actieperiode en maak kans op de tafelen op hoogte ervaring;
  • Bewaar de kassabon van de aankoop;
  • Upload de kassabon van de aankoop via www.peroni.nl/tafelen uiterlijk tussen maandag 15 april 2024 t/m vrijdag 7 juni 2024 12:00;
  • Beantwoord de volgende prijsvraag op een creatieve, volledige en originele manier: “Met wie zou jij graag willen proosten met Peroni Nastro Azzurro tijdens het tafelen op hoogte en waarom?; en
  • Verstrek uw naam en e-mailadres (zie hieronder onder 'Privacy').
 • Grolsch zal steekproefsgewijs en bij twijfel over de geldigheid van de geüploade kassabon, de kassabon opvragen, bewaar deze dus goed.
 • De kassabon kan slechts één (1) keer worden geüpload op de actiepagina, om één (1) keer kans te maken op de tafelen op hoogte ervaring.
 • Deelnemer kan zo vaak meedoen aan de actie als de deelnemer wil, steeds met een nieuwe kassabon.
 • De inzendingen worden beoordeeld op i) het uploaden van een geldige kassabon en ii) de wijze van beantwoorden van de prijsvraag, waarbij de mate van creativiteit, originaliteit en volledigheid de doorslag geven.
 • Deelnemer krijgt een bevestigingsmail van de deelname.
 • Grolsch streeft ernaar om de prijswinnaars binnen 48 uur na afloop van de actieperiode een bericht over de uitslag te sturen.
 • Deelname is uitgesloten voor diegenen die op enigerlei wijze direct of indirect in de organisatorische zin betrokken zijn bij deze actie. 

 

Prijs:

 • De prijs die tijdens de actieperiode worden uitgereikt, is: 
  • Deelname aan de tafel op hoogte ervaring voor de winnaar en 1 introducé ter waarde van € 550,- (€ 275 per persoon).
  • De tafelen op hoogte ervaring betreft een drie gangen menu (lunch of diner) incl. drinken op een platform welke op 50 meter hoogte in de lucht hangt.
  • In totaal worden er 56 tafelen op hoogte ervaringen uitgereikt ter waarde van € 550, dus de totale waarde van alle prijzen is € 30.800.
 • De waarde (incl. BTW) van de prijzen is indicatief. Hier kunnen geen rechten aan ontleend worden.
 • Prijzen worden alleen toegekend en geleverd aan prijswinnaars woonachtig in Nederland.  
 • Prijzen zijn niet voor geld inwisselbaar.  
 • Prijzen zijn niet overdraagbaar, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke instemming van Grolsch. 
 • Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

 

Winnaars:

 • Elke prijswinnaar ontvangt een persoonlijke mail waarbij de winst wordt bevestigd, inclusief uitleg over hoe de prijs kan worden verzilverd.
 • Voor het verzilveren van de prijs dienen prijswinnaars hun voor- en achternaam, e-mailadres, geboortedatum, adresgegevens en telefoonnummer te bevestigen/op te geven (zie hieronder onder 'Privacy').
 • Prijswinnaars hebben 6 dagen na ontvangst van het persoonlijke bericht met de uitslag de tijd om hun prijs te verzilveren.
 • Indien de prijs na 6 dagen niet is verzilverd, dan komt de prijs te vervallen. 
 • Wanneer de organisatie van Dinner in the Sky het niet veilig acht / toestaat de lucht in te gaan door omstandigheden, heeft Grolsch de mogelijkheid om te cancellen en vervalt de prijs.

 

 

Privacy:

 • Grolsch respecteert de privacy van deelnemers aan deze actie. Alle persoonlijke informatie die wordt verstrekt zal in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming worden behandeld.
 • Door deelname aan deze actie en het verzilveren van de prijs en het (daarvoor noodzakelijk) verstrekken van contactgegevens ten behoeve van de deelname aan deze actie en/of het verzilveren van de gewonnen prijs, verleent de prijswinnaar toestemming voor het door Grolsch aan derden verstrekken van deze gegevens, indien dat noodzakelijk is voor de uitvoering van deze actie.
 • Alle gegevens die worden verzameld in het kader van de actie zullen worden bewaard in een bestand bij de betreffende aanbieders/uitvoerders van de prijzen en worden gebruikt in het kader van deze actie en voor andere marketingdoeleinden. De kassabon wordt uitsluitend gebruikt om te controleren of het betreffende actieproduct tijdens de actieperiode is gekocht. Het staat u vrij de overige gekochte producten op de kassabon onleesbaar te maken. Indien een deelnemer zijn/haar persoonsgegevens wil aanpassen, kan dit gemeld worden via mkt@grolsch.nl.
 • Voor meer informatie over de wijze waarop Grolsch persoonsgegevens verwerkt, verwijzen wij u naar onze privacy en cookie policy op onze website: www.peroni.nl/privacy-coockiepolicy.

Aansprakelijkheid:

 • Ondanks de grootst mogelijke zorg die Grolsch aan het beheer van haar website besteedt, is het mogelijk dat de informatie onvolledig of onjuist is. Grolsch is niet aansprakelijk voor enige (gevolg)schade veroorzaakt door technische of redactionele fouten of nalatigheden die op de website voorkomen, noch voor eventuele (gevolg)schade die het resultaat is van gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de website of links naar de websites van derden.  
 • Grolsch en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden met betrekking tot deze actie zijn niet aansprakelijk voor enige schade direct of indirect en/of letsel in welke vorm dan ook als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijzen en/of deelname aan de actie. 
 • Grolsch is niet aansprakelijk voor enig verlies van, vertraging of defect aan of door de gewonnen prijs in welke vorm dan ook. Op de gewonnen en/of te winnen prijzen is enkel de gebruikelijke garantie van de fabrikant en/of leverancier van toepassing indien deze bestaat en van toepassing is.
 • Grolsch is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor de eventuele kosten die door de deelnemer aan de actie zijn gemaakt met betrekking tot deelname aan de actie.

 

Toepasselijk recht en geschillen:

 • Op deze voorwaarden en de betreffende actie is Nederlands recht van toepassing.  
 • Eventuele hieruit of uit de actie voortvloeiende geschillen dienen bij uitsluiting te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Overijssel.  

 

overAlcohol

Vul hier je geboortedatum in:

Met trots voor u gebrouwen. Geen 18, geen alcohol.