ACTIEVOORWAARDEN DEELNAME KANS MAKEN OP TERRAS MAKE-OVER T.W.V. €10.000,- DOOR PERONI NASTRO AZZURRO TIJDENS HORECAVA 2024

LEES DEZE ACTIEVOORWAARDEN ZORGVULDIG. DEZE BEVATTEN BELANGRIJKE INFORMATIE. DOOR DEELNAME AAN DEZE ACTIE VERKLAART DEELNEMER ZICH AKKOORD MET DE TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE ACTIEVOORWAARDEN. 

  

Algemeen  

 • Deze actie wordt tijdens de Horecava 2024 (8, 9, 10 en 11 januari 2024) aangeboden. 

 • Voor en tijdens de actieperiode zullen zichtbare en opvallende materialen aanwezig zijn om de actie te herkennen bij de stand tijdens Horecava 2024. Op de voornoemde plekken staat duidelijk vermeld hoe kan worden deelgenomen aan de actie. 

 • Het volgende dient gedaan te worden om deel te nemen aan de actie: 

 • Scan de QR-code op een van de uitingen met verwijzing naar www.peroni.nl/horecava; 

 • Vul het contactformulier in gedurende de actieperiode en maak kans op een terras make-over t.w.v. €10.000,- door Peroni Nastro Azzurro; 

 • Verstrek uw naam, bedrijfsnaam, plaats bedrijf, telefoonnummer, e-mailadres en noem in max 50 woorden waarom jij een terras make-over verdient (zie hieronder onder ‘Privacy’). 

 • Deelnemer kan zo vaak meedoen aan de actie als de deelnemer wil, steeds met een nieuw ingevuld contactformulier. 

 • De inzendingen worden beoordeeld op het ingestuurde antwoord vanuit het contactformulier.  

 • Deelnemer krijgt een bevestigingsmail van de deelname. 

 • Onder ‘Winnaars’ wordt de wijze van trekking beschreven. 

 • Grolsch streeft ernaar om de prijswinnaars binnen 48 uur na afloop van de actieperiode een bericht over de uitslag te sturen. 

 • Over de uitslag kan niet met Grolsch worden gecorrespondeerd. 

 • Deelname is uitgesloten voor diegenen die op enigerlei wijze direct of indirect in de organisatorische zin betrokken zijn bij deze actie.  

Prijs

 

 • De prijs die tijdens de actieperiode worden uitgereikt, is:  

 • Terras make-over door Peroni Nastro Azzurro ter waarde van €10.000,-. 

 • In totaal wordt er één terras make-over uitgereikt ter waarde van €10.000,-, dus de totale waarde van alle prijzen is €10.000,-.  

 • De waarde (incl. BTW) van de prijzen is indicatief. Hier kunnen geen rechten aan ontleend worden. 

 • Prijzen worden alleen toegekend en geleverd aan prijswinnaars woonachtig in Nederland.    

 • Prijzen zijn niet voor geld inwisselbaar.   

 • Prijzen zijn niet overdraagbaar, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke instemming van Grolsch.  

 • Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. 

Winnaars

 • Elke prijswinnaar ontvangt een persoonlijke mail waarbij de winst wordt bevestigd, inclusief uitleg over hoe de prijs kan worden verzilverd. 

 • Voor het verzilveren van de prijs dienen prijswinnaars hun e-mailadres, adresgegevens en telefoonnummer te bevestigen/op te geven (zie hieronder onder 'Privacy'). 

 • Prijswinnaars hebben 14 dagen na ontvangst van het persoonlijke bericht met de uitslag de tijd om hun prijs te verzilveren. 

 • Indien de prijs na 14 dagen niet is verzilverd, dan komt de prijs te vervallen. 

 

Privacy 

 • Grolsch respecteert de privacy van deelnemers aan deze actie. Alle persoonlijke informatie die wordt verstrekt zal in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming worden behandeld. 

 • Door deelname aan deze actie en het verzilveren van de prijs en het (daarvoor noodzakelijk) verstrekken van contactgegevens ten behoeve van de deelname aan deze actie en/of het verzilveren van de gewonnen prijs, verleent de prijswinnaar toestemming voor het door Grolsch aan derden verstrekken van deze gegevens, indien dat noodzakelijk is voor de uitvoering van deze actie. 

 • Alle gegevens die worden verzameld in het kader van de actie zullen worden bewaard in een bestand bij de betreffende aanbieders/uitvoerders van de prijzen en worden uitsluitend gebruikt in het kader van deze actie en zullen vervolgens worden vernietigd. De kassabon wordt uitsluitend gebruikt om te controleren of het betreffende actieproduct tijdens de actieperiode bij de betreffende aanbieder is gekocht. Het staat u vrij de overige gekochte producten op de kassabon onleesbaar te maken. Indien een deelnemer zijn/haar persoonsgegevens wil aanpassen, kan dit gemeld worden via mkt@grolsch.nl 

 • Voor meer informatie over de wijze waarop Grolsch persoonsgegevens verwerkt, verwijzen wij u naar onze privacy en cookie policy op onze website: www.peroni.nl. 

Aansprakelijkheid 

 • Ondanks de grootst mogelijke zorg die Grolsch aan het beheer van haar website besteedt, is het mogelijk dat de informatie onvolledig of onjuist is. Grolsch is niet aansprakelijk voor enige (gevolg)schade veroorzaakt door technische of redactionele fouten of nalatigheden die op de website voorkomen, noch voor eventuele (gevolg)schade die het resultaat is van gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de website of links naar de websites van derden. 

 • Grolsch en/of enige door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden met betrekking tot deze actie zijn niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade en/of letsel in welke vorm dan ook als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijzen en/of deelname aan de actie. 

 • Grolsch is niet aansprakelijk voor enig verlies van, vertraging of defect aan of door de gewonnen prijs in welke vorm dan ook. Op de gewonnen en/of te winnen prijzen is enkel de gebruikelijke garantie van de fabrikant en/of leverancier van toepassing indien deze bestaat en van toepassing is. 

 • Grolsch is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor de eventuele kosten die door de deelnemer aan de actie zijn gemaakt met betrekking tot deelname aan de actie. 

Toepasselijk recht en geschillen 

 • Op deze voorwaarden en betreffende actie is Nederlands recht van toepassing.    

 • Eventuele hieruit of uit de actie voortvloeiende geschillen dienen bij uitsluiting te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Overijssel.    

 

 

overAlcohol

Vul hier je geboortedatum in:

Met trots voor u gebrouwen. Geen 18, geen alcohol.