Actievoorwaarden gesigneerd AMF1 pet

ACTIEVOORWAARDEN - MAAK KANS OP EEN GESIGNEERDE AMF1 PET 

LEES DEZE ACTIEVOORWAARDEN ZORGVULDIG. DEZE BEVATTEN BELANGRIJKE INFORMATIE. DOOR DEELNAME AAN DEZE ACTIE VERKLAART DEELNEMER ZICH AKKOORD MET DE TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE ACTIEVOORWAARDEN. 

  

Algemeen 

 • Deze actie wordt gefaciliteerd door Grolsche Bierbrouwerij Nederland B.V., gevestigd te Enschede aan de Brouwerslaan 1 (hierna: “Grolsch”). De actie wordt gehouden in vestigingen van verschillende deelnemende winkeliers, zijnde ieder afzonderlijk de aanbieder van deze actie (“aanbieder”); 

 • De actie en actieperiode zal duidelijk kenbaar weergegeven zijn in de betreffende deelnemende supermarkt van aanbieder; 

 • De actie vindt plaats in de periode gelegen van donderdag 1 september t/m zondag 4 september 2022 18:00 uur; (“de actieperiode”); 

 • Deelname aan de actie is gratis; 

 • Alle personen die deelnemen aan de actie zijn gebonden aan de bepalingen van deze actievoorwaarden; 

 • Deelnemers dienen natuurlijke personen te zijn van 18 jaar of ouder en woonachtig in Nederland; 

 • De prijzen kunnen niet worden ingewisseld voor geld; 

 • Grolsch en aanbieder kunnen zonder opgave van redenen deelnemers uitsluiten van verdere deelname, de actie stopzetten, wijzigen of opnieuw starten; 

 • Eventueel verschuldigde kansspelbelasting zal door Grolsch worden afgedragen aan de belastingdienst; 

 • Vragen, opmerkingen en/of klachten met betrekking tot deze actie kunnen bij de aanbieder worden ingediend, maar ook per e-mail worden gericht aan mkt@grolsch.nl of telefonisch bij Grolsch Consumenten Service op telefoonnummer 0800-7770888 (gratis en bereikbaar op werkdagen van 09:00 – 12:00 en van 13:00 – 16:30); 

 • Deelname is uitgesloten voor diegenen die op enigerlei wijze direct of indirect in de organisatorische zin betrokken zijn bij deze actie; 

 
Actiedeelname

 • Onder de deelnemers worden door de aanbieder vijf (5) gesigneerde AMF1 petten verloot per dag (verdeeld over 4 dagen). 

 • Voor deelname dient de deelnemer binnen de actieperiode bij de Il Pitstop activatie deel nemen aan de Il Pitstop challenge en het contactformulier invullen met hierop de naw-gegevens, mailadres en toestemming op de actievoorwaarden. Het contactformulier dient ingeleverd te worden in de daarvoor bedoelde inleverbox bij de activatie bij de Westfield Mall of the Netherlands waar men deelgenomen heeft aan de Il Pitstop challenge. 

  

Prijs 

 • Dit gaat om een gesigneerde AMF1 pet die voor de aanbieder bij de activatie beschikbaar gesteld zijn; 

 • De prijs kan niet worden ingewisseld voor geld; 

 • De prijs zal alleen worden toegekend aan mensen woonachtig op adressen in Nederland; 

 

Winnaars

 • De winnaar van de gesigneerde AMF1 pet zal uitgeloot worden middels een trekking, de winnaar zal rechtstreeks bericht worden; 

 • Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd; 

Aansprakelijkheid

 • Ondanks de grootst mogelijke zorg die Grolsch aan het beheer van haar website besteedt, is het mogelijk dat de informatie onvolledig of onjuist is. Grolsch is niet aansprakelijk voor enige (gevolg) schade veroorzaakt door technische of redactionele fouten of nalatigheden die op de website voorkomen, noch voor eventuele (gevolg)schade die het resultaat is van gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de website of links naar de websites van derden; 

 • Grolsch en/of enige door haar ingeschakelde hulppersonen of derden en/of anderszins door Grolsch en/of aanbieder betrokkenen met betrekking tot deze actie zijn niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade en/of letsel in welke vorm dan ook als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijzen en/of deelname aan de actie; 

 • Grolsch en/of aanbieder zijn niet aansprakelijk voor enig verlies, vertraging of defect aan of door de gewonnen prijs in welke vorm dan ook. Op de gewonnen en/of te winnen prijzen is enkel de gebruikelijke garantie van de fabrikant en/of leverancier van toepassing indien deze bestaat en van toepassing is; 

 • Grolsch en/of aanbieder zijn niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor de kosten die door de deelnemer aan de actie zijn gemaakt met betrekking tot deelname aan de actie; 

  

Privacy

 • Alle gegevens die worden verzameld in het kader van de actie zullen worden bewaard in een bestand bij de betreffende aanbieder en worden uitsluitend gebruikt in het kader van deze actie en zullen vervolgens worden vernietigd. Het contactformulier wordt uitsluitend gebruikt voor het inlichten van de winnaars & versturen van de prijs. Indien een deelnemer zijn/haar gegevens wil aanpassen kan ook dit gemeld worden via mkt@grolsch.nl

 • Voor meer informatie over de wijze waarop Grolsch persoonsgegevens verwerkt verwijzen wij u naar onze privacy en cookiepolicy op onze website: www.peroni.nl 

  

Toepasselijk recht en geschillen 

 • Op deze voorwaarden en betreffende actie is Nederlands recht van toepassing; 

 • Eventuele hieruit of uit de actie voortvloeiende geschillen dienen bij uitsluiting te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Almelo. 

 

Met trots voor u gebrouwen. Geen 18, geen alcohol. overAlcohol

Vul hier je geboortedatum in:

Met trots voor u gebrouwen. Geen 18, geen alcohol.